AUTORIDE | En hemsida om bilar från bilentusiaster

Motorknackning: Vad är det och hur kan man förhindra det?

Publicerad
Översatt med hjälp av AI från vårt ursprungliga inlägg (källa: autoride.io)

Motorknackning är ett negativt fenomen som uppstår vid förbränning i bensinmotorer och som akustiskt manifesteras av ett knackande ljud.

Kort sagt, motorknackning är en felaktig bränsleblandningsförbränning i fel ögonblick. I den här artikeln kommer vi att visa hur motorknackning manifesterar sig och hur man förhindrar det.

Innehållsförteckning

Vad knackar motorn?

När bränsleblandningen kommer in i cylindern värms den upp genom kompression. I rätt ögonblick, när temperaturen nästan är tillräckligt hög för att orsaka självantändning, antänds bränsleblandningen av gnistan från tändstiftet.

Om blandningen självantänder är dess utbrändhet inhomogen och av dålig kvalitet. I det här fallet börjar stötvågor spridas i cylinderutrymmet, reflekterade från förbränningskammarens inre väggar, vilket akustiskt manifesteras av det redan nämnda knackningsljudet.

Detta fenomen kallas därför vanligtvis motorknackning på grund av knackningsljudet som motorn avger.

Vad orsakar knackningar på motorn?

Om du ignorerar det här problemet tillräckligt länge, kommer alla möjliga problem att börja visa sig, som att kolvar, kolvringar, ventiler eller packningar under cylinderhuvudet bränns. Dessutom minskar livslängden för katalysatorn snabbt.

Hur förhindrar man knackningar på motorn?

  • Genom att använda bränsle med ett högre oktantal - ju högre det är, desto högre temperatur och därmed även det tryck som krävs för självantändning av bränslet, vilket förhindrar självantändning
  • Genom att minska belastningen på motorn - till exempel växla till en lägre växel (vid manuell växellåda) eller släppa gaspedalen
  • Genom att minska tidtagningen - moderna motorer har motorknackningssensorer och justera tändningstiden automatiskt

Hur hänger kompressionsförhållandet ihop med att motorn knackar?

En annan viktig parameter är motorns kompressionsförhållande. Det är förhållandet mellan cylindervolymen mellan kolven i botten respektive kolven i övre dödpunkten, förhållandet mellan cylinderns hela arbetsvolym och kompressionsutrymmets volym.

Det är med andra ord förhållandet mellan volymen av bränsleblandningen som sugs in i cylindern och volymen av den komprimerade blandningen. Ju större kompressionsförhållande, desto större kompression av bränsleblandningen före antändning.

Kompressionsförhållande: Vilken effekt har det på motorn?

Relaterad artikel - Kompressionsförhållande: Vilken effekt har det på motorn?

För att förhindra att motorn knackar är kompressionsförhållandet för motorer med gnisttändning inte större än 10:1. Motorer utrustade med en motorknackningssensor, en motorstyrenhet och andra enheter kan dock uppnå ett kompressionsförhållande på upp till 14:1.

I turboladdade bensinmotorer är kompressionsförhållandet runt 8,5:1 eftersom en del av kompressionen av arbetsämnet sker i turboladdaren.

Turboladdare: Vilka är dess fördelar och vad är turbofördröjning?

Relaterad artikel - Turboladdare: Vilka är dess fördelar och vad är turbofördröjning?

Dieselmotorer har ett kompressionsförhållande på 20:1 eller ännu högre eftersom de arbetar enligt principen att det insprutade bränslet antänds från kompressionsvärmen. Det är därför kompressionsförhållandet för dieselmotorer måste vara högre än bensinmotorer. Belastningen från trycken i motorcylindern begränsar kompressionsförhållandet för dieselmotorn.

Varför finns det ingen risk för motorknackningar i dieselmotorer?

Det finns ingen risk för motorknackningar i dieselmotorer eftersom bränslet sprutas in i cylindern först när luften är helt komprimerad. Således inträffar tändningen när den är optimal; därför kan självantändning på grund av ökande tryck inte inträffa.

Se en kort videodemonstration av hur motorknackning sker: