Mager blandning: Vilken effekt har det på motorn?

Combustion of the mixture in the cylinder head
Under huven
Publicerad på
Översatt från original (källa: autoride.co)

En mager blandning är en blandning som innehåller mer luft än vad som är nödvändigt för fullständig förbränning av bränslet.

Därför är koefficienten för överskottsluft i denna blandning λ > 1. Det gör att mindre bränsle når cylindrarna än vad som kan förbrännas.

Innehåll

När uppstår mager brännskada?

Den lägsta möjliga motorförbrukningen uppnås i läget för mager blandningsförbränning. Prestanda är inte en intressant parameter vid låg motorbelastning, och bränsleförbrukningen blir en prioritet.

I ett sådant fall är valet för detta motorläge att ställa in en något mager blandning (λ > 1), för att uppnå de största bränslebesparingarna.

Den negativa effekten av en mager blandning på motorn

Vid förbränning av en mager blandning finns risk för avsaknad av intern kylning. Detta kan leda till en termisk överbelastning av motorkomponenter som kolvar, ventiler och tändstift. Men högre lokala temperaturer i förbränningsutrymmet ökar också avsevärt risken för motordetonation.

Dessutom bör det vara känt att en mager blandning brinner längre än en normal blandning, vilket orsakar samma fenomen som fördröjd antändning. Vid förbränning av en mager blandning kan blandningen släppas ut genom avgasventilen medan blandningen brinner.

Om detta händer leder det till avgasbränning, vilket i förlängningen skadar motorn, avgaskomponenterna och i fallet med turboladdade motorer själva turboladdaren.

Vad leder till mager förbränning?

Att bränna en mager blandning kan till exempel orsakas av att bränslepumpen inte fungerar, ett igensatt bränslefilter, en felaktig massflödessensor eller läckage av insugningsrör.

Man ska dock inte glömma att dieselmotorn normalt fungerar (så länge allt fungerar som det ska) med en mager blandning, även under hög belastning eller full effekt. Det är när koefficienten för överskottsluft bara är nära sammansättningen av den stökiometriska blandningen. Blandningen är mager, har en större andel luft än vad som skulle tillhöra en viss mängd bränsle, och koefficienten för överskottsluft är λ > 1.

Dieselmotorn sprutar in bränsle i cylindern under kompressionsfasen och efter bränsleinsprutningen börjar förbränningsfasen samtidigt. En större andel bränsle i blandningen skulle inte hinna blandas väl med luften, vilket skulle leda till överdriven motorrök.