AUTORIDE | En hemsida om bilar från bilentusiaster

Termostat: Hur fungerar det?

Publicerad
Översatt med hjälp av AI från vårt ursprungliga inlägg (källa: autoride.io)

En termostat är en anordning som styr flödet av kylvätska i motorns kylkrets. Varje motor har en viss idealisk arbetstemperatur som den behöver uppnå för optimal drift.

Om motorn inte fungerar vid sin ideala arbetstemperatur - den är inte optimalt uppvärmd - leder det till högre bränsleförbrukning, sämre drift, högre ljud, men också större slitage på alla motordelar.

Innehållsförteckning

Termostatfunktion

Termostatens uppgift är att styra kylkretsen och att nå och bibehålla motorns optimala driftstemperatur så snabbt som möjligt. När motorn är kall tillför vattenpumpen kylvätska endast till blockhuset och motorhuvudet.

Kylarvätska: Vad betyder de olika färgerna?

Relaterad artikel - Kylarvätska: Vad betyder de olika färgerna?

Kylvätskan går tillbaka till pumpen genom bypass-slangen från cylinderhuvudet och motorblocket eftersom termostaten fortfarande är stängd.

Termostatventilen öppnar dock när den optimala driftstemperaturen har uppnåtts. Kylvätskan börjar strömma genom hela kylkretsen in i kylaren, där den strömmande luften kyler kylvätskan.

Termostaten måste öppna i rätt ögonblick - inte för tidigt, men inte för sent. Om termostatventilen skulle öppna för tidigt skulle motorn värmas upp långsamt och dåligt och inte hålla den optimala driftstemperaturen.

Kall motor: Vad händer i motorn när den värms upp?

Relaterad artikel - Kall motor: Vad händer i motorn när den värms upp?

Men om termostaten öppnades för sent skulle temperaturen bli för hög och kylvätskan skulle börja koka.

När startar kylfläkten?

Om temperaturen överstiger för höga värden trots en korrekt fungerande termostat, slås kylfläkten på via omkopplaren på termostaten. Med en korrekt fungerande termostat bör bilen värmas upp lätt inom cirka 3 minuter, och kylaren måste förbli kall tills kylvätskan når 90 grader Celsius (nästan 194 grader Fahrenheit).

När denna temperatur uppnås öppnas termostaten, och radiatorn värms upp på kort tid. Men om kylvätskans temperatur snabbt klättrar in i den röda zonen efter att ha startat motorn och kylaren förblir kall, blockeras termostaten och öppnas inte.

Röd varningslampa för motorkylvätska: Stanna din bil nu! 🚨

Relaterad artikel - Röd varningslampa för motorkylvätska: Stanna din bil nu! 🚨

Att upprätthålla den optimala temperaturen styrs av öppning och stängning av ventilen, vilket görs med hjälp av vax, paraffin och liknande fyllningar i termostaten. När önskad temperatur uppnås, flyter vaxet och expanderar, trycker mot kolven, som öppnar termostatventilen.

I de senaste bilmodellerna kan du dock hitta elektriskt styrda termostater, som kan styra kylningen mer exakt.

Termostat och dess effekt på förbrukningen

Korrekt drift av termostaten har en gynnsam effekt på bränsleförbrukningen och motorns livslängd eftersom det säkerställer att motorn har den idealiska temperaturen för dess drift.

Hög bränsleförbrukning: 14 vanligaste orsakerna

Relaterad artikel - Hög bränsleförbrukning: 14 vanligaste orsakerna

Om termostaten inte fungerar korrekt kan bränsleförbrukningen öka med 1 liter per 100 km, beroende på biltyp och motor. Genom att skjuta upp bytet av en felaktig termostat kommer du att orsaka huvudvärk i framtiden.

Video som visar termostatens funktion