AUTORIDE | En hemsida om bilar från bilentusiaster

Bilbromssystem: Hur fungerar det?

Publicerad
Översatt med hjälp av AI från vårt ursprungliga inlägg (källa: autoride.io)

Ett bromssystem är en viktig komponent i alla fordon. Den ansvarar för att sakta ner eller stoppa ett fordon i rörelse. Bromssystemet är sammansatt av flera delar som samverkar för att skapa den nödvändiga kraften för att stoppa fordonet.

Den här artikeln kommer att belysa bromssystemet, definiera dess funktioner och hur det fungerar.

Innehållsförteckning

Funktioner hos ett bromssystem

Bromssystemet är den viktigaste delen av bilen när det gäller aktiv säkerhet. Huvudfunktionen hos ett bromssystem är att stoppa eller bromsa ett fordon i rörelse. Men den fyller även andra funktioner, som att upprätthålla fordonets stabilitet, förbättra förarens kontroll och minska slitaget på fordonsdäcken.

Hur ett bromssystem fungerar

När en förare trycker på bromspedalen, skickas hydraulvätska från huvudcylindern till bromsoken av bromsledningarna, vilket gör att bromsbeläggen trycker mot bromsrotorn. Friktionen som skapas av denna process genererar värme och saktar ner fordonet.

Motorbromsning - Hur fungerar det och är det skadligt?

Relaterad artikel - Motorbromsning - Hur fungerar det och är det skadligt?

Bromssystemet och dess huvudkomponenter

 • Styranordning - styr funktionen av hela bromssystemet och inkluderar till exempel en pedal, en spak, en stång och liknande.
 • Bromsar - den nödvändiga bromskraften skapas av dem.
 • Bromstransmission - överför effekten av energikällan till bromsarna, vilket sedan skapar bromskraft.

Typer av bromssystem

Moderna bilar kan vara utrustade med ett eller flera av följande bromssystem.

 • Hydrauliskt bromssystem – Det använder bromsvätska, vilket tvingar bromsbeläggen att stoppa hjulen. Hydraulisk bromsning har en större kraft än mekanisk bromsning, och risken för fel är minimal.
 • Elektromagnetiskt bromssystem - Detta system använder elektromagnetism för att uppnå friktion inbromsning. Tack vare friktionsfri bromsning ökar bromsarnas livslängd avsevärt.
 • Servobromssystem - Känt som vakuumassisterad bromsning, detta system använder ett vakuum för att öka bromskraften.
 • Mekaniskt bromssystem - Detta system driver en nöd- och handbroms.

Enkelkrets och dubbelkrets bromssystem

Numera används inte längre bromssystemet med en krets. Den ersattes av en tvåkrets, vilket avsevärt eliminerar risken för ett fullständigt fel på bromseffekten i händelse av ett fel på en bromskrets.

Vi kan dela upp tvåkretsbromssystemen i enlighet med anslutningen av kretsarna i:

 • Normal - en krets för främre och en för bakbroms
 • Normal dubbel - en krets för både fram- och bakbromsar, den andra endast för främre
 • Diagonal - en krets, till exempel för höger fram och vänster bakhjul och det andra för vänster fram och höger bakhjul

Typer av bromsar

Det finns två typer av bromsar: skivbromsar och trumbromsar. Skivbromsar är vanligare i moderna fordon eftersom de erbjuder bättre bromskraft och är mindre benägna att överhettas. De består av en bromsrotor och bromsok, med bromsbeläggen som trycker mot rotorn för att skapa friktion.

Skivbromsar: Vilka är deras för- och nackdelar?

Relaterad artikel - Skivbromsar: Vilka är deras för- och nackdelar?

Trumbromsar är en äldre teknik och är mindre vanliga i moderna fordon. De består av en bromstrumma och skor, där skorna trycker mot trumman för att skapa friktion. Trumbromsar är mindre effektiva än skivbromsar och är mer benägna att överhettas.

Trumbromsar: Hur fungerar de och vilka är deras fördelar?

Relaterad artikel - Trumbromsar: Hur fungerar de och vilka är deras fördelar?

Bromstyper enligt syftet

 • Färdbroms - tjänar till att bromsa eller stoppa fordonet, och föraren måste kunna reglera dess effekt smidigt.
 • Nödbroms – gör att du kan bromsa eller stoppa fordonet i händelse av ett fel på färdbromssystemet. Nödbromssystemet är vanligtvis en intakt krets av ett tvåkretsbromssystem, eller det kan vara en parkeringsbroms och därför en handbroms.
 • Parkeringsbroms - säkrar ett stillastående fordon mot rörelse (parkering/handbroms).

Slutsats

Sammanfattningsvis är bilbromssystemet viktigt för varje bil. Dess primära funktion är att stoppa eller bromsa ett fordon i rörelse. Den tjänar även andra funktioner, som att upprätthålla fordonets stabilitet, förbättra förarens kontroll och minska slitaget på fordonsdäcken.