ABS-system: Hur fungerar det och vad är det till för?

Warning lights on the dashboard
Under huven
Publicerad på
Översatt från original (källa: autoride.co)

ABS-systemet, eller dess långa namn Anti-lock Braking System, är ett system som tillhör en av de grundläggande delarna av aktiv fordonssäkerhet.

Den här artikeln kommer att belysa ABS-systemet, dess funktion och hur man känner igen när systemet är aktivt.

Innehåll

Hur fungerar ABS?

ABS-systemet kontrollerar funktionen av bromssystemet i bilen och säkerställer effektiv bromsning på ytor med olika grepp. ABS-systemet övervakar hjulens rörelse under bromsning med hjälp av sensorer placerade på varje hjul.

Om ett av hjulen börjar slira, skickar sensorn en signal till styrenheten, som minskar eller helt stänger av bromskraften i det hjulet, vilket förhindrar att det låser sig.

Ett låst hjul överför ingen sidokraft, vilket gör att fordonet inte kan svänga åt sidan. Å andra sidan kan ett olåst hjul bibehålla stabiliteten och därmed säkerställa fordonets kontrollerbarhet även vid hård inbromsning på halt väg.

Om ABS-systemets styrenhet får en signal om att ett av hjulen är blockerat, kommer det kort att minska trycket i bromssystemet, tack vare vilket hjulet kommer att börja rulla igen. ABS-systemet kan släppa hjulet upp till 16 gånger per sekund, vilket säkerställer tillräcklig bromsning, hjulsvängningar och fordonskontroll.

ABS-systemet utvecklades av Bosch-företaget 1978. Om systemet är funktionellt och fungerar kan du känna bromspulser när du trycker på bromspedalen. Var inte rädd när det händer, och håll trycket på pedalen.

ABS kan aktiveras på halt underlag. Detta bör åtföljas av en upplyst ABS varningslampa på instrumentbrädan när systemet är aktivt. Om det fungerar korrekt bör varningslampan försvinna när ABS inte behöver ingripa.

Hur vet man att ABS-systemet är aktivt?

Brake pedal in a car

Vid plötslig inbromsning på en våt, snöig eller isig väg kan du känna och samtidigt höra intermittent inbromsning, vilket är en signal som låter dig veta att ABS-systemet är aktivt. Ett karakteristiskt raspigt ljud hörs, bromspedalen sparkar och din fot trycks från golvet.

När ABS-systemet griper in blir några mindre erfarna förare rädda och släpper bromspedalen. Detta är dock ett stort misstag, som ofta beror på att trafikskolan inte lägger alltför stor vikt vid att hantera sådana situationer. Håll trycket på bromspedalen när en sådan situation inträffar.

Mer erfarna förare, som kört bilar utan ABS under många år, var tvungna att manuellt förlita sig på intermittent dosering av bromskraften, med enbart foten utan något elektroniskt system.

ABS som en obligatorisk funktion

ABS-systemet har krävts på alla nya personbilar som säljs i Europeiska unionen sedan 2004. I USA har NHTSA beordrat ABS i samband med ESC (Electronic Stability Control) från och med 2012.

Ökar ABS bromssträckan?

Intressant nog har en bil utrustad med ett ABS-system en längre bromssträcka på torr väg än en bil som inte är utrustad med detta system. Men på halt väg vänder kortet till förmån för ett fordon utrustat med ett ABS-system.

Sammantaget är bilar utrustade med ABS säkrare för vanliga förare, och systemet hjälper till att förhindra många dödsfall och skador på vägen.

Video som visar skillnaden mellan ABS på och av