Slagvolym: Vad är det och vad bestämmer det?

Cross section of a diesel V8 engine
Publicerad på
Översatt från original (källa: autoride.co)

Slagvolymen är en del av cylinderns arbetsutrymme i en fram- och återgående förbränningsmotor, som definieras av kolvens nedre och övre dödpunkter. Enkelt uttryckt är slagvolymen den volym som kolven fyller under sitt slag.

Men som många felaktigt tror betyder slagvolymen inte motorns totala slagvolym. Den indikerar endast volymen av cylinderns arbetsutrymme som definieras av kolvens nedre och övre dödpunkter. Ovanför kolvens övre dödpunkt finns ett utrymme som kallas kompressionsutrymme eller kompressionsvolym.

Innehåll

Vad är skillnaden mellan slagvolym och motorvolym?

Calculation of the compression ratio
  • VK - Kompressionsutrymme
  • VZ - Cylindervolym
  • HU - Kolvens övre dödpunkt
  • DU - Kolvens nedre dödpunkt

Cylinderns slagvolym kallas VZ och beror på avståndet mellan kolvens dödpunkter. VZ anges i volymenheter, närmare bestämt i liter eller kubikcentimeter.

Motorns slagvolym kallas VM, vilket är summan av VZ för alla motorcylindrar. VM, liksom VZ, anges i volymenheter, antingen i liter eller kubikcentimeter.

Det tekniska certifikatet anger cylindervolymen för hela motorn, vilket anges i kubikcentimeter. Du kan hitta VM:n listad i liter på motorkåpan eller baksidan av bilen (den kanske inte är märkt på detta sätt på alla fordon).

Vad används slagvolymen till?

Slagvolymen används för att jämföra storleken på fram- och återgående förbränningsmotorer. Det är den kvantitet som motorns prestandaparametrar beror på.

Om vissa parametrar för motorn delas med slagvolymen får vi jämförande parametrar, med hjälp av vilka vi också kan jämföra motorer av olika storlekar. Ett perfekt exempel är en parameter som en literproduktion, en jämförande kvantitet. Litereffekt är förhållandet mellan motoreffekt och volymen på en liter.

Detta betyder att om en motor med ett slagvolym på 2000 cm3 har en effekt på 200 kW, blir dess liters effekt 100 kW. På så sätt är det också möjligt att jämföra två motorer med olika volym.