Intercooler: Hur fungerar det och vad är dess syfte?

Intercooler
Under huven
Publicerad på
Översatt från original (källa: autoride.co)

En intercooler är en värmeväxlare som används i turboladdade motorer för att kyla den komprimerade luften innan den kommer in i motorns förbränningskammare

I den här artikeln kommer vi att belysa hur en luftluftkylare fungerar, dess fördelar och hur de hjälper till att uppnå bättre motoreffektivitet, ökad effekt och bättre bränsleekonomi.

Innehåll

Vad är en intercooler?

En intercooler används i turboladdade motorer för att kyla den komprimerade luften innan den går in i förbränningskammaren. Turboladdaren komprimerar luften som dras in i motorn, ökar dess densitet och tillför mer syre till förbränningsprocessen. Denna process skapar dock värme, vilket minskar luftdensiteten och kan leda till minskad prestanda.

En intercooler hjälper till att mildra dessa problem genom att kyla den komprimerade luften och öka dess densitet, vilket gör att mer syre kan levereras till motorns förbränningsprocess. Detta leder till ökad motoreffektivitet, förbättrad effekt och minskad motorknackning, vilket resulterar i bättre prestanda.

Typer av mellankylare

Det finns två huvudtyper av intercoolers: luft-till-luft och luft-till-vatten. Luft-till-luft intercoolers använder omgivande luft för att kyla den komprimerade luften, medan luft-till-vatten intercoolers använder en flytande kylvätska för att absorbera och avleda värme.

Luft-till-luft intercoolers är vanligare i biltillämpningar på grund av deras enkelhet och lägre kostnad. Luft-till-vatten intercoolers erbjuder dock mer effektiv kylning och är bättre lämpade för högpresterande applikationer.

Schematisk över en tvåstegskompressor med intercooler

Intercooler

Intercooler och vanligaste plats

Intercooler

Laddluftkylaren kan ha olika dimensioner och placeras i motorrummet för att få största möjliga lufttillförsel. Därför är laddluftkylaren mest effektiv när bilen rör sig i högsta möjliga hastighet.

  • Frontmonterad intercooler - placerad i fronten, bakom den främre stötfångaren
  • Side Mounted intercooler - placerad på sidan, i området för fendern, stötfångaren
  • Top Mounted intercooler - den är placerad ovanpå motorn, och det finns ett intagshål på huven (se omslagsbild)

Fördelar med intercoolers

Intercoolers erbjuder flera fördelar för turboladdade motorer, inklusive:

  • Ökad motoreffektivitet: Genom att kyla den komprimerade luften ökar intercoolers densiteten och tillåter mer syre att levereras till förbränningsprocessen. Detta leder till förbättrad motoreffektivitet och bättre bränsleekonomi.
  • Ökat effektuttag: Mellankylare minskar knackning på motorn och tillåter högre laddtryck, vilket resulterar i ökad effekt och förbättrad prestanda.
  • Minskat motorslitage: Genom att minska motorknackning bidrar laddluftkylarna till att minska motorslitaget och öka motorns livslängd.
  • Förbättrad tillförlitlighet: Intercoolers hjälper till att minska sannolikheten för motorhaveri på grund av höga temperaturer och andra faktorer.

Slutsats

En laddluftkylare är avgörande för alla turboladdade motorer som erbjuder ökad motoreffektivitet, högre prestanda och ökad tillförlitlighet. Men eftersom intercoolern är känslig är den känslig för mekanisk skada.

Denna enhet förlorar effektivitet om det finns smuts på dess yta, har sprickor och hål, eller om turbon läcker motorolja i insugningskanalen. En skadad eller smutsig laddluftkylare leder till minskad prestanda och högre bränsleförbrukning.

En kort video som visar hur intercoolern fungerar: