Enpunkts bränsleinsprutning: Vilken typ av insprutning är det?

BMC A - 1.2 SPi
Publicerad på
Översatt från original (källa: autoride.co)

Enpunkts bränsleinsprutning (eller kortfattat SPI) är en indirekt bränsleinsprutning där bränsle sprutas in via en enkel insprutningsventil i en gemensam insugningsgrenrörskammare uppströms om gasspjällsventilen.

Den här artikeln kommer kortfattat att förklara hur enpunktsbränsleinsprutning fungerar och dess fördelar och nackdelar.

Innehåll

Hur fungerar enpunkts bränsleinsprutning?

Efter att bränslet har insprutats med hjälp av insprutningsventilen i insugningsgrenrörskammaren, blandas det med den strömmande luften och passerar genom trottelventilen.

Bakom gasreglaget är insugningsröret uppdelat i separata kammare, med hjälp av vilka blandningen av bränsle och luft leds till motorns individuella cylindrar. Bränsleinsprutningstrycket i denna typ av insprutning når 0,1 till 0,15 MPa (1 till 1,5 bar) över tryckvärdet i insugningsröret.

Med V-motorer löses enpunktsbränsleinsprutningen med två insprutningsventiler, eftersom det finns två rader med cylindrar. Således använder varje rad av cylindrar en insprutningsventil med en separat spjällkammare.

Enpunkts bränsleinsprutning och dess fördelar:

  • Enkel konstruktion
  • Bra spridning av bränsle
  • Avdunstning av bränsle på insugningsrörets heta väggar (detta förbättrar blandningsberedningen)

Enpunkts bränsleinsprutning och dess nackdelar:

  • Långt avstånd från insprutningsventilen från förbränningskammaren (förlängd blandningsberedningstid)
  • Ojämn fördelning av blandningen för enskilda cylindrar
  • Kondensering av bränsle på insugningsrörets kalla väggar
  • Långsam reaktion på förändringar i motorns arbetsförhållanden

Enpunkts bränsleinsprutning användes under åren 1980-1995 i amerikanska och europeiska bilar i början och mitten av 1990-talet. Idag är denna teknik föråldrad.