AUTORIDE

Strypventil: Hur det fungerar och dess eventuella fel

Strålkropp
Under huven
Publicerad på Översatt med hjälp av AI från vår originalartikel (källa: autoride.io)

Strypventilen styr lufttillförseln till motorn. Den används av bensinmotorer men även av vissa moderna dieselmotorer. Strängventilen är placerad i insugningssystemet och är mekaniskt eller elektroniskt ansluten till gaspedalen.

När gaspedalen trycks ned öppnas gasspjället. Vid ett mekaniskt styrsystem reagerar spjället omedelbart. Däremot är den elektroniska styrningen ECU:ns ansvar (Engine Control Unit), som styr gasspjällsventilen baserat på gaspedalens läge.

Innehållsförteckning

Om din bil är utrustad med den här enheten är det bra att veta mer om det, eftersom det kan vara huvudorsaken till att EPC-varningslampan visas på din instrumentbräda.

Strypventil för bensinmotorer

Som sagt ovan styr gasspjället lufttillförseln till motorn och öppnar när gaspedalen trycks ned. Det kan styras på två sätt:

 • Mekaniskt
 • Elektroniskt

Mekaniskt styrd spjällhus

Gasreglaget styrs av en kabel från gaspedalen, som är ansluten till gasreglagets rörliga mekanism. Den mekaniska versionen av gasspjällsventilen är mer effektiv eftersom responsen på gasreglaget är omedelbar.

Elektroniskt styrd spjällhus

Signalen från den elektriska gaspedalen bearbetas av motorstyrenheten, som talar om för klaffen hur många grader den ska svänga. Ju mer gaspedalen trycks ned, desto mer öppnar gasspjället.

Men om gaspedalen inte trycks ned aktiveras gasens tomgångsläge och motorstyrenheten håller motorn på tomgång.

Byte av gasspjällsventilen med variabel ventiltid

BMW Vanos

I vissa motorer ersätts gasventilen med ett variabelt ventiltidsystem, som BMW Valvetronic, Honda i-VTEC, Toyota VVTC-i och andra.

Att byta ut spjällventilen med ett variabelt ventiltidssystem har flera fördelar, såsom minskat insugsgrenrörets flödesmotstånd med mindre motorbelastning, lägre bränsleförbrukning och mer motoreffekt.

Gasventilen på bensinmotorn består av följande:

 • roterande platta styrd mekaniskt eller elektroniskt
 • en potentiometer som informerar styrenheten om klaffläget
 • tomgångsomkopplare
 • stegmotor (endast med elektroniskt styrd spjäll)
 • en fjäderbelastad mekanism som återställs gasspjället till sitt ursprungliga läge efter frånkoppling

Strypventilen är inte en problemfri komponent, så problem och fel uppstår då och då. Det vanligaste problemet är att det täpps igen med kol och olika föroreningar, eller så kan det vara ett fel på gasreglagets elektronik.

Grosshus

Ett fel på gasspjällsventilen manifesteras enligt följande:

 • oregelbunden motorgång
 • fluktuationer i varvtal
 • motoravstängning
 • varvtalsvariationer
 • problematiska motorstarter
 • tänd motorvarningslampa

Det är möjligt att åtgärda felet genom att ta isär och sedan rengöra spjällhuset med ett lämpligt rengöringsmedel eller byta ut det helt. Du kan dock även rengöra spjällhuset utan att demonteras genom att applicera ett rengöringsmedel på spjällhuset med motorn påslagen.

Hur förhindrar man problem med gasspjällsventilen?

Ett effektivt sätt att förlänga trottelventilens livslängd är dess regelbundna underhåll. Förutom en defekt i elektroniken i denna del kan den också bli igensatt med smuts - i det här fallet hjälper regelbunden rengöring av gasspjället.

Spjällhus

Om rengöring inte hjälper måste gasspjällsventilen bytas ut. Du kan få det utbytt på ditt servicecenter, men är du en av de mer erfarna och vågade förarna kan du beställa eller köpa gasreglaget och utföra bytet själv.

Strypventil för dieselmotorer

I dieselmotorer används gasspjället främst för ett skonsammare motorstopp. Innan motorn stängs av stängs ventilen och hindrar därmed luft från att komma in i cylindrarna, vilket gör att motorn inte rycker efter avstängning.

Strypventilfel manifesteras i dieselmotorer:

 • motorlampans varningslampa lyser
 • självtändning efter att motorn stängts av

Du kan tillämpa samma tumregel för felsökning av en dieselmotors gasspjällshus som för en bensinmotors spjällhus. Detsamma gäller rengöring av del eller gasspjällsbyte.

Kolla in en video av Engineering Explained om hur gasreglaget fungerar: