Solid axel: Hur fungerar det och var utmärker det sig?

Solid axle
Under huven
Publicerad på
Översatt från original (källa: autoride.co)

En solid axel, eller stel eller balkaxel, är en typ av fjädringssystem som består av en enda stel balk som förbinder två hjul på vardera sidan av fordonet. En solid axel är ett exempel på en beroende hjulupphängning.

Balkaxeln är fäst vid fordonets kaross eller chassi med en uppsättning bladfjädrar eller spiralfjädrar, som hjälper till att absorbera stötar och vibrationer orsakade av ojämna vägytor.

Innehåll

Hur fungerar en solid axel?

Den solida axeln tjänar flera syften i ett fordon. För det första hjälper det till att upprätthålla fordonets stabilitet och balans, särskilt vid kurvtagning och inbromsning. Den solida axeln ger också bättre grepp, eftersom fordonets vikt fördelas jämnare över båda hjulen. Denna funktion är särskilt användbar i terrängfordon eller fordon under svåra förhållanden.

Solid axle

Dessutom är solida axlar relativt enkla och hållbara, vilket gör dem till en kostnadseffektiv lösning för många biltillverkare. De är också lätta att reparera och underhålla, eftersom hela fjädringssystemet kan bytas ut som en enhet.

Men på grund av den solida axeln har bilen högre markfrigång och högre tyngdpunkt, vilket avsevärt försämrar bilens stabilitet, speciellt vid kurvkörning. Dessutom ökar den högre markfrigången bilens frontyta, vilket avsevärt ökar luftmotståndet under körning.

Fördelar med en solid axel

Den största fördelen med en solid axel är dess enkla konstruktion, lägre produktionspris, konstant exakta kontakt mellan däcken och vägen, konstant hjulspår och rumslig kompakthet.

En solid axel ger också utmärkt grepp, särskilt terräng, eftersom fordonets vikt fördelas jämnt över båda hjulen. Detta är särskilt användbart i tuff terräng eller vid körning i ogynnsamma väderförhållanden.

Dess enkla design gör den till en kostnadseffektiv lösning för många biltillverkare. En solid axel är också lätt att reparera och billigare att underhålla, eftersom hela fjädringssystemet kan bytas ut som en enhet.

Nackdelar med en solid axel

Bland nackdelarna med en solid axel kan vi inkludera försämrade köregenskaper och sämre bilstyrbarhet eftersom hjulen inte kan röra sig självständigt efter att ha träffat en ojämn yta.

Den högre ofjädrade vikten på solida axlar ger högre bränsleförbrukning och sämre förmåga att absorbera vägojämnheter, vilket inte gynnar körkomforten eller köregenskaperna. På grund av dessa brister ersätts den solida axeln av en flerlänkad fjädring.

Varför används den solida typsnittsaxeln mindre nu för tiden?

Ur köregenskaper och säkerhetssynpunkt måste de styrda hjulen ständigt vara i kontakt med vägen. Till skillnad från oberoende hjulupphängning är beroende hjulupphängning med en solid axel sämre i många fall, så den främre solida axeln används inte mycket idag.

Video som visar funktionen hos en stel axel