Promilleräknare - Beräkna resterande alkohol i blodet

Alkohol typ
timmar
minuter
Ansvarsfriskrivning: Resultatet av denna kalkylator är bara en grov uppskattning av BAC-nivån baserat på din inmatning. Den är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning från en professionell vårdgivare och bör inte litas på. Ingen av BAC-kalkylatorerna är 100% korrekta eftersom det finns många andra variabler såväl som individuella förhållanden som inte tas med i beräkningen.
Publicerad på
Översatt från original (källa: autoride.co)

Promilleräknare hjälper till att uppskatta mängden alkohol i en persons blodomlopp. Med andra ord betyder 1 gram alkohol 100 milliliter blod 1‰ (promille). Vår kalkylator beräknar den ungefärliga BAC och uppskattar hur lång tid det tar för BAC att sjunka till 0 BAC.

Alkoholhalten i blodet påverkas av olika faktorer, inklusive vikt, kön, mängden alkohol som konsumeras och tiden som har gått sedan du började dricka. Till exempel har kvinnor generellt lägre alkoholtolerans än män eftersom de har mindre vatten i kroppen.

Effekter av alkoholkoncentration i blodet

Beteende och nedsatt förmåga varierar beroende på mängden alkohol i blodet. Effekterna av alkohol börjar på en mycket låg nivå, där koncentration, tankeförmåga eller perifer syn omedelbart försämras. Tabellen nedan ger en översikt över effekterna av alkohol i blodet på beteendet och effekten på organismen.

Dessutom försämrar en stor mängd alkohol i blodet motoriken och reaktionstiden och kan ha en allvarlig negativ effekt på kroppen. Om det finns för mycket alkohol i blodet kan medvetslöshet, koma eller dödsfall inträffa.

Alkoholpromille (‰)

Beteende

Effekt på organism

0,01 – 0,3‰

Normalt beteende

Oväsentliga förändringar

0,3 – 0,6‰

Lätt eufori, glädje, pratsamhet

Sämre koncentration

0,60 - 1 ,0‰

Eufori, domnade känslor, extraversion

Minskad förmåga att tänka, minskad smärtkänslighet, sämre perifert syn

1,0 – 2,0‰

Överdriven pratsamhet, stormiga känslor , illamående/kräkningar

Sämre reaktionstid, sämre motorik, oförmåga att uttrycka sig

2.0 – 3.0‰

Illamående/kräkningar, känslomässiga svängningar (ilska, sorg), minskad libido, stelhet

Obalans, dålig motorik, möjlig medvetslöshet, minnesförlust

3,0 – 4,0‰

Tung/snabb andning, strömavbrott, oförmåga att gå

CNS-depression, ökad hjärtfrekvens, låg sannolikhet för dödsfall

4.0 – 5.0‰

Tung/snabb andning, oförmåga att gå, medvetslöshet, depression, koma

Svår depression av centrala nervsystemet, hög hjärtfrekvens, alkoholförgiftning, sannolikhet för dödsfall

>5.0‰

Risk för dödsfall

Påverkan av alkohol på bilkörning

Man with intent to drunk drive

Ökad alkoholkonsumtion har negativa långsiktiga effekter förutom kortsiktiga effekter. I det här fallet är vi dock intresserade av kortsiktiga resultat, särskilt av rattfylleri.

Toleransen för rattfylleri varierar mellan länderna, men utelämnar vi de med nolltolerans för rattfylleri brukar promillegränsen vara 0,5 promille. I Danmark är rattfyllerigränsen upp till 0,5 promille. Effekten av alkohol är försumbar på motoriken upp till denna gräns, även om den redan kan påverka koncentrationen.

Men om vi går ens något över denna gräns så blir det nedsatt perifert seende och nedsatt förmåga att resonera, vilket är farligt när man kör ett fordon.

Tänk på att även med en lägre alkoholkoncentration i blodet kan en person ha en nedsatt förmåga att framföra fordon, särskilt om de tar en viss typ av medicin, har en ämnesomsättningsstörning eller ett medicinskt tillstånd som i kombination med ev. mängd alkohol försämrar hans förmåga.