Lane Assist: Känner du till körfältsspårningssystemet?

Lane assist
Publicerad på
Översatt från original (källa: autoride.co)

Lane Assist är ett körfältsövervakningssystem. Det är alltså ett system som gör att du kan hålla bilen i körfältet. Lane Assist varningslampor på instrumentbrädan signalerar att systemet är på, men de kan också signalera ett fel beroende på deras färg.

Lane Assist-systemet kan klassificeras som ett aktivt säkerhetselement eftersom det förhindrar oönskad svängning eller svängning i motsatt riktning genom att ingripa i bilens styrning och styra den bakåt.

Innehåll

Lane Assists historia i ett nötskal

Det första bilföretaget som utvecklade ett system som liknar Lane Assist-systemet var bilföretaget Mitsubishi 1992. Ett liknande system användes dock i bilar först 2001 av bilföretaget Nissan.

2003 introducerade Honda sitt körfältssystem under namnet LKAS. Tyvärr var alla bilar utrustade med detta system endast avsedda för den japanska hemmamarknaden (JDM).

Senare, 2011, implementerade Honda LKAS-systemet för Accord-modellen, som var avsedd för den europeiska marknaden. Andra bilföretag kom dock med liknande system, men även om det var samma system så döpte de alla olika till.

Hur fungerar Lane Assist?

Lane Assist-systemet är endast aktivt i hastigheter över 65 km/h. Systemet avaktiveras automatiskt om fordonshastigheten sjunker under denna gräns. Om fordonets hastighet överstiger 65 km/h är systemet aktivt och följer de horisontella trafikskyltarna.

Detta system kan känna igen en heldragen och bruten linje, för vilken det använder en kamera placerad i backspegelområdet. Det bör noteras att detta system är designat främst för användning på motorvägar och vägar med väl synliga horisontella trafikmarkeringar.

Lane Assist-systemet har två lägen som kan slås på och av oberoende av varandra.

Lane assist indicator

1. Läge som hindrar bilen från att svänga från körfältet

Detta läge för Lane Assist-systemet fungerar på så sätt att när bilen närmar sig horisontella trafikmarkeringar (streckade eller heldragna linjer), ingriper systemet automatiskt i styrningen och justerar färdriktningen genom att flytta ratten så att bilen gör inte avvika från körfältet.

Styrkan på ingreppet i styrningen kan justeras, men föraren kan alltid övervinna ingreppet i styrningen. Men om föraren är på väg att väja med blinkersen på, utvärderar Lane Assist-systemet förarens avsikt och reagerar inte.

2. Läge för aktiv körning av bilen i körfältet

Om detta läge är aktiverat känner systemet automatiskt av de horisontella markeringarna på båda sidor av fordonet. Den kan alltså styra och underhålla bilen i den valda filen genom att störa ratten.

Som jag redan nämnt kan föraren alltid övervinna ingrepp i styrningen och därmed korrigera bilens riktning. Därför ansvarar inte Lane Assist-systemet för att köra fordonet, och hela bördan ligger kvar på föraren.

Om Lane Assist är aktiv och bilföraren inte har händerna på ratten utvärderar systemet det som om föraren inte kör och efter några sekunder utlöser den en varningssignal och avaktiveras. Detta system minskar därför risken för oavsiktlig körfältsavvikelse.

Lane Assist är beroende av bra förhållanden

Lane Assist-systemet kanske inte alltid fungerar, som i dimma, kraftigt regn eller snö, när du passerar en skarp kurva eller kör, och när solen lyser upp vägen för mycket.

Dessutom även vid dåliga horisontella markeringar av låg kvalitet och även om systemkameran inte har tillräcklig sikt över vägen – till exempel i fallet när det står ett annat fordon framför din bil.

Föraren av fordonet är därför alltid ansvarig för att köra fordonet, även om det är utrustat med Lane Assist-systemet.

Se en kort videodemonstration av Lane Assist-funktionen: