AdBlue: Hur det fungerar och vad händer när du får slut på det?

AdBlue
Under huven
Publicerad på
Översatt från original (källa: autoride.co)

AdBlue tillhör de teknologier som ska minska utsläppen av kväveoxider. I takt med att utsläppsnormerna blir strängare förekommer de allt oftare i bilar utrustade med dieselmotorer. Lastbilschaufförer fyllde oftast på denna vätska, men med tillkomsten av Euro 6-utsläppsstandarden belastas även bilägare inom EU med denna skyldighet.

Kort sagt gäller utsläppsnormen Euro 6 främst för dieselmotorer. Enligt denna standard ska dieselmotorer ge hälften så mycket utsläpp som bilar som uppfyller utsläppsnormen Euro 5. Tillverkarna har inget annat val än att utveckla tekniken och försöka minska utsläppen av kväveoxider till ett minimum.

Innehåll

Vad är AdBlue till för och hur fungerar det?

SCR-systemet (så kallad Selective Catalytic Reduction) injicerar det kemiska ämnet AdBlue (en förening av urea och destillerat vatten) i avgasröret. Tack vare den kemiska reaktionen av AdBlue och avgaser bryts AdBlue ner till ammoniak och koldioxid, varvid ammoniaken reagerar med NOx och eliminerar ofarligt kväve och vatten.

AdBlue består av 32,5 procent urea, medan resterande del är destillerat vatten. AdBlue kallas ibland för en tillsats, men detta är ett misstag, eftersom det aldrig blandas med bränsle.

Utsläppsstandarden Euro 6 kräver dock inte att alla dieselbilar har AdBlue som utrustning och det finns alternativ, som Lean NOx Trap (LNT)-systemet. Dess stora fördel är att den är underhållsfri, men å andra sidan ökar den bränsleförbrukningen.

Vad händer när du får slut på AdBlue?

AdBlue-tekniken är därför en mycket bättre lösning än LNT-systemet, särskilt ur bränsleförbrukningssynpunkt. Du kan dock få slut på AdBlue eftersom det inte är en underhållsfri lösning. I ett sådant fall kanske du inte kan starta din bil och har inget annat val än att ringa en bärgningsbil till servicecentret.

Att ta slut på AdBlue är dock mycket osannolikt. AdBlue-förbrukningen ligger i genomsnitt på cirka 1 liter per 1000 km. Naturligtvis varierar det totala utbudet med olika märken och tankstorlekar, men i alla fall varnar en varningslampa dig för den låga nivån av AdBlue.

AdBlue Warning Light

Om du ignorerar denna varning och inte fyller på AdBlue-vätskan riskerar du att inte kunna starta motorn. Detta är inte ett tekniskt misslyckande. Biltillverkarna tvingas genom lagstiftning förhindra bildrift med utmattad AdBlue. Efter påfyllning av AdBlue ska du kunna starta motorn igen utan problem, så länge det inte finns några andra tekniska defekter.

Hur laddar man upp AdBlue?

Nästan vem som helst kan fylla på AdBlue, och det finns ingen anledning att ta isär någonting. Placeringen av munstycket för AdBlue är oftast bredvid påfyllningshålet för diesel medan tillsats av AdBlue påminner mycket om att fylla på bränsle. Om du fyller på AdBlue från en dunk, linda en trasa runt halsen för att vara säker – detta gäller om halsen inte är placerad bredvid bränsleöppningen. Du vill inte hälla denna vätska på klädseln på din bål.

Vid påfyllning av vätska från en påfyllningspistol gäller samma sak vid påfyllning från en behållare - var försiktig när du tar bort pistolen för droppar som kan komma antingen på klädseln eller dina skor.

Många servicecenter fyller automatiskt på AdBlue-vätskan för regelbundna inspektioner, medan andra kontrollerar nivån. Eftersom, som jag nämnde, körsträckan varierar mellan olika bilar, bör du inte lita på ett regelbundet intervall, och om AdBlue-lampan dyker upp, ignorera det definitivt inte.

Sammanfattning och slutsats

En lampa informerar dig om att AdBlue-vätskan håller på att ta slut i god tid, och i vissa fall till och med en ljudsignal. Ett varningsmeddelande informerar dig också på displayen på vissa bilar, regelbundet efter en viss del av körda kilometer. Du kan inte starta motorn om du ignorerar dessa varningar och får slut på AdBlue.

Att lägga till AdBlue är inte problematiskt, och priset är inte astronomiskt, men rynkor i pannan kan orsakas av ett fel på SCR-systemet som sköter injiceringen av AdBlue. Tyvärr gäller samma sak när AdBlue tar slut, och därmed kommer en bil med ett icke-fungerande/defekt SCR-system att ge dig en maximal räckvidd på 1000 km; efter detta avstånd kommer du inte längre att kunna starta motorn.